اسپارتا طوسی روشن 25*25 – کاشی و سرامیک پرسپولیس

کارخانه تولید کننده پرسپولیس
ابعاد کاشی سرامیک 25*25
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی طوسی
نوع لعاب  مات
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار صاف
متراژ در هر کارتن 0.75
 

ایکاروس طوسی روشن 25*25 – کاشی و سرامیک پرسپولیس

کارخانه تولید کننده پرسپولیس
ابعاد کاشی سرامیک 25*25
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی طوسی
نوع لعاب  مات
نوع برش
معمولی
سطح کار صاف
متراژ در هر کارتن 1
 

راین سفید 25*25 – کاشی و سرامیک پرسپولیس

کارخانه تولید کننده پرسپولیس
ابعاد کاشی سرامیک 25*25
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی سفید
نوع لعاب مات
نوع برش معمولی
سطح کار برجسته
متراژ در هر کارتن 1
 

راین کرم 25*25 – کاشی و سرامیک پرسپولیس

کارخانه تولید کننده پرسپولیس
ابعاد کاشی سرامیک 25*25
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی کرم
نوع لعاب مات
نوع برش معمولی
سطح کار برجسته
متراژ در هر کارتن 1