جارل آبی 160*80 – سرامیک تبریز

کارخانه تولید کننده تبریز-کرابن
ابعاد کاشی سرامیک 160*80
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی ابی
نوع لعاب  مات
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار صاف
1.28
تعداد در هر کارتن 1
   

جارل بژ 160*80 – سرامیک تبریز

کارخانه تولید کننده تبریز-کرابن
ابعاد کاشی سرامیک 160*80
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی کرم
نوع لعاب  مات
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار صاف
1.28
تعداد در هر کارتن 1
   

جارل طوسی 160*80 – سرامیک تبریز

کارخانه تولید کننده تبریز-کرابن
ابعاد کاشی سرامیک 160*80
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی طوسی
نوع لعاب  مات
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار صاف
1.28
تعداد در هر کارتن 1
   

مشاهده و خرید کاشی و سرامیک سایز 160*80