اسپینل طوسی 120*40 – کاشی و سرامیک پرسپولیس

کارخانه تولید کننده پرسپولیس
ابعاد کاشی سرامیک 120*40
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی خاک سفید
رنگ کاشی طوسی
نوع لعاب پولیش
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار صاف
متراژ در هر کارتن 1.44
تعداد برگ در هر کارتن 2
 
کاشی دیواری مدل اسپینل طوسی برند پرسپولیس
سایز :120*40

بالسان دکور صدفی 120*40 – کاشی و سرامیک پرسپولیس

کارخانه تولید کننده پرسپولیس
ابعاد کاشی سرامیک 120*40
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی سفید
نوع لعاب  مات
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
سطح کار برجسته
متراژ در هر کارتن 1.44
 

بالسان صدفی 120*40 – کاشی و سرامیک پرسپولیس

کارخانه تولید کننده پرسپولیس
ابعاد کاشی سرامیک 120*40
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی سفید
نوع لعاب  مات
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
سطح کار صاف
متراژ در هر کارتن 1.44
 

تراورتن ابریشمی 120*40 – کاشی و سرامیک پرسپولیس

کارخانه تولید کننده پرسپولیس
ابعاد کاشی سرامیک 120*40
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی کرم 
نوع لعاب  نیمه براق
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
سطح کار صاف
متراژ در هر کارتن 1.44
 

تراورتن دو طرف کنیک ابریشمی 120*40 – کاشی و سرامیک پرسپولیس

کارخانه تولید کننده پرسپولیس
ابعاد کاشی سرامیک 120*40
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی کرم 
نوع لعاب براق
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
سطح کار صاف
متراژ در هر کارتن 1.44
 

تراورتن کنیک چرمی 120*40 – کاشی و سرامیک پرسپولیس

کارخانه تولید کننده پرسپولیس
ابعاد کاشی سرامیک 120*40
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی کرم 
نوع لعاب مات
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
سطح کار برجسته
متراژ در هر کارتن 1.44
 

تراورسا قهوه ای روشن کنیک 120*40 – کاشی و سرامیک پرسپولیس

کارخانه تولید کننده پرسپولیس
ابعاد کاشی سرامیک 120*40
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی کرم -قهوه ایی
نوع لعاب مات
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
سطح کار صاف
متراژ در هر کارتن 1.44
تعداد برگ درهر کارتن 2
 

ترمووود قهوه ای روشن 120*40 – کاشی و سرامیک پرسپولیس

کارخانه تولید کننده کاشی  پرسپولیس
ابعاد کاشی سرامیک 120*40
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی قهوه ای روشن-طرح چوب
نوع لعاب مات
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار صاف
متراژ در هر کارتن 1.44
تعداد برگ در هر کارتن 3

ترمووود قهوه ای تیره 120*40 – کاشی و سرامیک پرسپولیس

کارخانه تولید کننده کاشی  پرسپولیس
ابعاد کاشی سرامیک 120*40
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی قهوه ای تیره-طرح چوب
نوع لعاب مات
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار صاف
متراژ در هر کارتن 1.44
تعداد برگ در هر کارتن 3
 

مشاهده و خرید کاشی و سرامیک سایز 120*40