بوستون بژ 100*50 – سرامیک تبریز

کارخانه تولید کننده تبریز-کرابن
ابعاد کاشی سرامیک 100*50
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی خاک سفید
رنگ کاشی کرم-استخوانی
نوع لعاب  مات
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار صاف
148
تعداد در هر کارتن 3
   

بوستون قهوه ای 100*50 – سرامیک تبریز

کارخانه تولید کننده تبریز-کرابن
ابعاد کاشی سرامیک 100*50
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی خاک سفید
رنگ کاشی قهوه ایی
نوع لعاب  مات
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار صاف
148
تعداد در هر کارتن 3
   

مشاهده و خرید کاشی و سرامیک سایز 100*55