قابوس سفید 100*30

 
 تولید کننده کاشی آرژنا
ابعاد کاشی سرامیک 100*30
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی سفید
نوع لعاب مات 
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار برجسته
متراژ در هر کارتن
1.17
 

قابوس طلایی 100*30

 
 تولید کننده کاشی آرژنا
ابعاد کاشی سرامیک 100*30
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی طلایی
نوع لعاب مات 
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار برجسته
متراژ در هر کارتن
1.17
 

قابوس طوسی 100*30

 
 تولید کننده کاشی آرژنا
ابعاد کاشی سرامیک 100*30
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی طوسی
نوع لعاب مات 
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار برجسته
متراژ در هر کارتن
1.17
 

قابوس ماهگونی 100*30

 
 تولید کننده کاشی آرژنا
ابعاد کاشی سرامیک 100*30
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار
رنگ کاشی ماهگونی
نوع لعاب مات 
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار برجسته
متراژ در هر کارتن
1.17