امپریال کرم پولیش 100*100

کارخانه تولید کننده بیوتی اسپیرینگ
ابعاد کاشی سرامیک 100*100
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی خاک سفید
رنگ کاشی کرم
نوع لعاب پولیش
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار صاف
متراژ در هر کارتن 2
تعداد برگ در هر کارتن 2

اورلاند سفید 100*100 – کاشی و سرامیک آبادیس

تولید کننده کاشی آبادیس
ابعاد کاشی سرامیک 100*100
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار (نانو پولیش)
رنگ کاشی سفید رگه دار
نوع لعاب نانو پولیش
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار صاف
متراژ در هر کارتن
2
تعداد برگ در هرکارتن 2 عدد
 

رویال سفید 100*100 – کاشی و سرامیک آبادیس

تولید کننده کاشی آبادیس
ابعاد کاشی سرامیک 100*100
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار (نانو پولیش)
رنگ کاشی سفید رگه دار (کلکته)
نوع لعاب نانو پولیش
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار صاف
متراژ در هر کارتن
2
تعداد برگ در هرکارتن 2 عدد
 

ریچموند آبی 100*100 – کاشی و سرامیک آبادیس

تولید کننده کاشی آبادیس
ابعاد کاشی سرامیک 100*100
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار (نانو پولیش)
رنگ کاشی آبی
نوع لعاب نانو پولیش
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار صاف
متراژ در هر کارتن
2
تعداد برگ در هرکارتن 2 عدد
 

سابینو کرم 100*100 – کاشی و سرامیک آبادیس

تولید کننده کاشی آبادیس
ابعاد کاشی سرامیک 100*100
قیمت بر اساس متر مربع
نوع جنس کاشی پرسلان لعابدار (نانو پولیش)
رنگ کاشی کرم
نوع لعاب نانو پولیش
نوع برش رکتی(بدون بند کشی)
سطح کار صاف
متراژ در هر کارتن
2
تعداد برگ در هرکارتن 2 عدد