آبشار حمام طلایی

تولید کننده
شیرالات قهرمان
محل مصرف
حمام
جنس بدنه
آلیاژ برنج
 نوع  رنگ
طلایی 
جنس رنگ
ابکاری مدرن
جنس مغزی
سرامیکی مقاوم آلمانی
گارانتی
5 ساله شرکت قهرمان

آبشار حمام کروم

830,000 تومان
تولید کننده
شیرالات قهرمان
محل مصرف
حمام 
جنس بدنه
آلیاژ برنج
 نوع  رنگ
کروم 
جنس رنگ
ابکاری مدرن
جنس مغزی
سرامیکی مقاوم آلمانی
گارانتی
5 ساله شرکت قهرمان

آبشار2 حمام کروم

686,000 تومان
تولید کننده
شیرالات قهرمان
محل مصرف
حمام 
جنس بدنه
آلیاژ برنج
 نوع  رنگ
کروم 
جنس رنگ
ابکاری مدرن
جنس مغزی
سرامیکی مقاوم آلمانی
گارانتی
5 ساله شرکت قهرمان

آراز حمام کروم

تولید کننده
شیرالات قهرمان
محل مصرف
حمام
جنس بدنه
آلیاژ برنج
 نوع  رنگ
کروم 
جنس رنگ
ابکاری مدرن
جنس مغزی
سرامیکی مقاوم آلمانی
گارانتی
5 ساله شرکت قهرمان

آلمانی حمام کروم

1,020,000 تومان
 
تولید کننده
شیرالات قهرمان
محل مصرف
حمام 
جنس بدنه
آلیاژ برنج
 نوع  رنگ
کروم 
جنس رنگ
ابکاری مدرن
جنس مغزی
سرامیکی مقاوم آلمانی
گارانتی
5 ساله شرکت قهرمان

آنتیک حمام طلا مات

2,466,000 تومان
تولید کننده
شیرالات قهرمان
محل مصرف
حمام
جنس بدنه
آلیاژ برنج
 نوع  رنگ
طلا مات
جنس رنگ
ابکاری مدرن
جنس مغزی
سرامیکی مقاوم آلمانی
گارانتی
5 ساله شرکت قهرمان

آنتیک حمام کروم

2,027,000 تومان
تولید کننده
شیرالات قهرمان
محل مصرف
حمام 
جنس بدنه
آلیاژ برنج
 نوع  رنگ
کروم 
جنس رنگ
ابکاری مدرن
جنس مغزی
سرامیکی مقاوم آلمانی
گارانتی
5 ساله شرکت قهرمان

آنتیک حمام کروم مات

2,027,000 تومان
تولید کننده
شیرالات قهرمان
محل مصرف
حمام 
جنس بدنه
آلیاژ برنج
 نوع  رنگ
کروم مات
جنس رنگ
ابکاری مدرن
جنس مغزی
سرامیکی مقاوم آلمانی
گارانتی
5 ساله شرکت قهرمان

اردلان حمام کروم

1,136,000 تومان
تولید کننده
شیرالات قهرمان
محل مصرف
حمام 
جنس بدنه
آلیاژ برنج
 نوع  رنگ
کروم 
جنس رنگ
ابکاری مدرن
جنس مغزی
سرامیکی مقاوم آلمانی
گارانتی
5 ساله شرکت قهرمان

ارس حمام طلایی

2,182,000 تومان
تولید کننده
شیرالات قهرمان
محل مصرف
حمام
جنس بدنه
آلیاژ برنج
 نوع  رنگ
طلایی
جنس رنگ
ابکاری مدرن
جنس مغزی
سرامیکی مقاوم آلمانی
گارانتی
5 ساله شرکت قهرمان

ارس حمام کروم

تولید کننده
شیرالات قهرمان
محل مصرف
حمام
جنس بدنه
آلیاژ برنج
 نوع  رنگ
کروم 
جنس رنگ
ابکاری مدرن
جنس مغزی
سرامیکی مقاوم آلمانی
گارانتی
5 ساله شرکت قهرمان

مشاهده و خرید شیر حمام(دوش)