ست شیرآلات (95)

آشپزخانه (61)

توالت (61)

دوش (60)

روشویی (65)

روشویی پایه بلند (23)