سینک توکار کد 360

 • نام :   سینک 360 اخوان  
 • نوع نصب محصول : توکار    
 • ابعاد سینک 120 در 52 سانتی متر
 • عمق لگن :20 سانتی متر
 • خانواده محصول باکسی
 • وضعیت لگن و سینی دو لگنه تک سینی
 • طول سینک 120 سانتی متر
 • عرض سینک 52 سانتی متر
 • دارای ورق استیل حدود 1 میلیمتری
 • همراه با جا مايع و تخته گوشت شیشه ای
 • همراه با سیفون و زیرآب
 • همراه با لگن , سبد و تخته گوشت پلاستیکی باکسی
 • دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
 • دارای لگن عمیق راست لگن – چپ لگن
 • گارانتی     10 سال از تاریخ فاکتور فروش

سینک توکار کد 368

   
 • نام :   سینک 368 اخوان  
 • نوع نصب محصول : توکار 
 • ابعاد سینک :       120 در 50 سانتی متر
 • عمق لگن :      17 سانتی متر
 • وضعیت لگن و سینی دو لگنه تک سینی
 • طول سینک 120 سانتی متر
 • عرض سینک 52 سانتی متر
 • دارای ورق استیل حدود 0/7 میلیمتری
 • مجهز به جا مايع متصل بر روی سینک
 • همراه با سیفون و زیرآب
 • دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
 • دارای لگن عمیق راست لگن – چپ لگن
 • گارانتی     10 سال از تاریخ فاکتور فروش

سینک روکار کد 362

    
 • نام :    سینک 362 اخوان    
 • نوع نصب محصول : روکار
 • ابعاد سینک 120 در 60 سانتی متر
 • عمق لگن : 20 سانتی متر
 • خانواده محصول باکسی
 • وضعیت لگن و سینی دو لگنه تک سینی
 • طول سینک 120 سانتی متر
 • عرض سینک 60 سانتی متر
 • دارای ورق استیل ضخیم
 • همراه با جا مايع و تخته گوشت شیشه ای
 • همراه با سیفون و زیرآب
 • همراه با لگن , سبد و تخته گوشت پلاستیکی باکسی
 • دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
 • دارای لگن عمیق راست لگن – چپ لگن
 • گارانتی     10 سال از تاریخ فاکتور فروش
 

سینک روکار کد 364

   
 • نام :   سینک  364 اخوان   
 • نوع نصب : روکار
 • ابعاد سینک 120 در 60 سانتی متر
 • ضخامت ورق :    حدود 0/7 میلیمتر
 • خانواده محصول باکسی
 • وضعیت لگن و سینی دو لگنه تک سینی
 • دارای لگن چپ و راست
 • طول سینک 120 سانتی متر
 • عرض سینک 60 سانتی متر
 • عمق لگن :   17 سانتی متر
 • همراه با خروجی جااسکاجی  +  جا مایع
 • همراه با سیفون و زیرآب
 • همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
 • دارای 10 سال ضمانت از تاریخ فاکتور فروش