لوارم نصب

کلیپس و گُوِه

“سیستم کلیپس و گُوِه همتراز کننده سرامیک”

این سیستم برای نصب حرفه ای و یکپارچه سرامیک و جهت کمک به تراز بودن سرامیک ها تهیه شده است.
تعداد استفاده از آن در هر ضلع سرامیک بستگی به ابعاد سرامیک دارد.
اجزای تشکیل دهنده این سیستم عبارتند از:

۱)      کیلیپس همتراز کننده

۲)      گُوِه

به منظور افزایش کارایی این سیستم پیشنهاد می شود که از انبر دستی مخصوص استفاده نمایید.
مزیت استفاده از انبر دستی، افزایش سرعت اجرا، دقت بیشتر در ترازشدن سطح و افزایش قدرت فشار تنظیم کلیپس می باشد.

نحوه استفاده از سیستم گُوِه و کلیپس های همترازکننده:

۱-      ابتدا زیر سرامیک را با مصالح مناسب نظیر چسب پر کنید، تا حدی که هیچ جای از زیر آن خالی نمانده باشد.
سپس چسب اضافی را از لبه های سرامیک با استفاده از ماله جمع آوری نموده و یک طرف لبه کلیپس همترازکننده را زیر سرامیک قرار دهید.

۲-      سپس سرامیک بعدی را در محل خود و بر روی لبه دیگر کلیپس قرار داده و با استفاده از چکش لاستیکی آن را تا حد امکان تنظیم نمایید.

۳-      گُوِه را در داخل کلیپس وارد نموده و با انبر دستی مخصوص فشار دهید.

 

۴-  پس از خشک شدن چسب (معمولا ۲۴ ساعت بعد)،
برای کندن کلیپس و گوه باید حتما در جهت بند سرامیک با کفش ایمنی خود و یا با یک چکش لاستیکی به کلیپس ضربه آرامی وارد کنید
تا قسمت پایینی کلیپس در زیر سرامیک باقی مانده و قسمت بالا و گُوِه جدا شوند.

۵- گوه ها تا چندین بار قابلیت استفاده دارند. پس از انجام مرحله ۴، آن ها را جمع آوری نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.