کاشی و سرامیک

کاشی کابینتی را چگونه چیدمان کنیم

مسلماً افرادی که در کارخانجات تولیدی کاشی و سرامیک مشغول به کار هستند با عیوب کاشی کم و بیش آشنایی دارند. بحث و بررسی انواع عیوب مشاهده شده در کاشی‌ها، توضیح علت شکل‌گیری آن ها و روش های رفع آن می تواند برای مهندسین و کارشناسان شرکت‌های تولیدی بسیار مفید باشد. در این مقاله شما با مهم‌ترین عیوب کاشی‌ها و راه حل هایی برای رفع آن آشنا می‌شوید:

عیب حفره سوزنی (Pinhole):

عیب به صورت حفره‌های کوچک که در تمام سطح توزیع شده است ظاهر می‌گردد. اندازه حفره‌ها کمتر از یک میلیمتر است .حفره همچنین با یک گودی و فرورفتگی اندک ظاهر می‌شود.

علتهای احتمالی شکل گیری:

1- این عیب می‌تواند به دلیل آلودگی لعاب بامواد زودگداز باشد.

2- آلودگی لعاب که در حین پخت تجزیه می‌گردد، می‌تواند علت دیگر باشد.

3- ترکیب نامناسب لعاب برای دمای مورد نظر

4- وجود سولفات سدیم، سولفات پتاسیم حتی به میزان اندک سوزنی ایجاد می‌کند زیرا تجزیه شده و گاز ایجاد می‌نمایند.

5- پایین بودن ویسکوزیته لعاب

6- آلودگی در آّب

7- گردو خاک روی سطح لعابروش های رفع عیب:

1- زمان سایش لعاب را برای کاهش اندازه آلودگی افزایش می‌دهیم.

2- الک کردن لعاب و انگوب به‌طریقی که ذرات درشت را خارج کند.

ترکیب منظمی از ترک که در لبه ها وجود دارد و لعاب را مثل بدنه تحت تاثیر قرار می دهد.علت های احتمالی شکل گیری:

1- این عیب می‌تواند به دلیل شوک حرارتی (در مرحله پیش پخت، حرارت سریع داده شود) و یا اختلاف حرارتی زیاد بین بالا و پایین رولر باشد.

2- این عیب می‌تواند در حین پرسینگ هم اتفاق افتاده باشد.

روشهای رفع عیب:

1- سیکل و منحنی حرارتی را به روشی که شوک حرارتی کاهش داده شود تغییر داد.

2- نصب مشعل در جاهای مناسب

3- انجام تنظیمات پرس به نحوی که تلرانس بین تیغه‌ها و پانچ‌ها مناسب می‌باشد.

4- هواگیری بخوبی انجام شود.

عیب از ترک‌های کوچکی که روی سطح پوشانده تشکیل شده و عمود به لبه‌های کاشی هستند.

علتهای احتمالی شکلگیری:

عیب می‌تواند به اعمال لعاب مربوط باشد که به دلایل زیر است:

1-فیکساتیو تجزیه شده باشد.

2-دانسیته لعاب مناسب نباشد.

3-لعاب بیش از حد سایش شده باشد.

4-جذب متغیر لعاب روی بیسکویت

روشهای رفع عیب:

1-پارامترهای اعمال لعاب را کنترل کنیم .

2-سرعت خشک شدن لعاب را افزایش داده تا عیوب کاهش یابد.

3-کاهش ماندگاری قبل از پخت

4-خصوصیات جذب بدنه را با تنظیم پرس و فرآیند خشک شدن بهبود دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.